Päästömittaus

testo
340 savukaasuanalysaattori
Luokka:Päästömittaus

testo 340 savukaasuanalysaattori

  • Ammattilaisen työväline teollisuuden päästömittauksiin.
  • 1 kpl O2-kenno + 3 valinnaista mittauskennoa, kaikkiaan 7 kennovalintaa.
  • TÜV-hyväksytty / EN-standardin 50379 osa 2 mukaisesti
  • Monipuoliset mittausmahdollisuudet
  • PC-ohjelma "easyEmission"
  • Kahden tunnin tallennusmahdollisuus
  • Valinnaisia mittauskennoja O2 lisäksi: CO, COlow, NO, NOlow, NO2 ja SO2
  • Laimennus: 5 kertaa yksi kennopaikka, 2 kertaa kaikki kennopaikat
esite
Toimitus sisältää: Toimituskokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.
käyttöohje