Painemittarit

testo
480 yhdistelmämittari
Luokka:Monitoimimittarit

testo 480 yhdistelmämittari

  • Todella monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu ammattilaisen huipputyökalu vaativimpiinkin mittauksiin.
  • Erittäin tarkka sisäinen paine-eroanturi.
  • 1,8 Gb sisäinen muisti.
  • Kattava valikoima mittausantureita.
  • Ohjelmointi ja tulosten tarkastelu testo EasyClimate-ohjelmalla.
esite
Mitattavat suureet: lämpötila, kosteus, virtausnopeus, paine paine-ero, CO2-pitoisuus, valaistusvoimakkuus. Toimitus sisältää: testo 480 mittarin, verkkolaitteen, EasyClimate-ohjelman, USB-kaapelin, kalibrointitodistuksen ja käyttöohjeen. Tuotenumero: 0563 4800